Tālr.: +371 26397000, e-pasts:

Trauku nomas noteikumi


SIA „Trauku serviss”


TRAUKU NOMAS NOTEIKUMI

 

            Šie noteikumi nosaka kārtību kādā SIA „Trauku serviss” iznomā traukus, galda piederumus un citus        priekšmetus juridiskām personām un privātpersonām.


Ar šiem noteikumiem tiek iepazīstināts katrs nomnieks pirms līguma saistibu parakstīšanas un nomas priekšmetu saņemšanas un tie ir saistoši nomniekam no Nomas līguma parakstīšanas brīža.

 

 

 

 1. Pēc nomas priekšmetu atgriešanas, SIA „Trauku serviss” atgriež iemaksāto drošības naudu, ieturot no tās atlīdzību par sasistajiem, bojātajiem un netīrajiem priekšmetiem un nomas priekšmetu atgriešanas termiņa kavējumu. Ja drošības nauda tiek iemaksāta ar pārskaitījumu, tad tā tiek atgriezta 3 darba dienu laikā, pēc pasūtījuma atgriešanas.
 2. Ja Nomnieks ir fiziska persona, tad jāiemaksā drošības nauda, 30% apmērā no nomas priekšmetu vērtības EUR.
 3. Nomniekam jāapmaksā NOMAS pasūtījuma - rēķins. Ja samaksa netiek veikta noteiktajā termiņā, nomnieks papildus maksā līgumsodu 0.5% apmērā no nomas maksas summas par katru nokavēto dienu.
 4.  Nomnieks saņem nomas priekšmetus pēc Nomas līguma parakstīšanas, kas tiek noslēgts starp SIA „Trauku serviss” un nomnieku. Slēdzot līgumu juridiskām personām ir jāuzrāda – paraksta tiesību apliecinošs dokuments.
 5. SIA „Trauku serviss” Noma pieņem pasūtījumus katru darba dienu no 9:00 – 18:00, sestdienās no 10:00 – 15:00 pa mobilo telefonu 26397000 vai arī e-pastu noma@traukuserviss.lv
 6. Nomas priekšmeti tiek iznomāti nomniekam bez tiesībām tos tālāk pārdot, dāvināt, ieķīlāt, izjaukt, izkomplektēt vai iznomāt citām personām.
 7. Nomas līgumā minētajā termiņā nomniekam jāatgriež nomas priekšmets/i tādā pašā iepakojumā un tādā stāvoklī, kādā tas/tie tika saņemts/i. Nomnieks papildus veic maksājumu par katru netīru priekšmetu mazgāšanu, saskaņā ar cenrādi.
 8. Ja nomnieka vainas dēļ nomas priekšmets/i nav vairs izmantojams/i tam paredzētajiem mērķiem, ir bojāts, izjaukts, izkomplektēts vai zaudējis ārējo izskatu, nomniekam pilnā mērā jāatlīdzina nomas devējam radītie zaudējumi saskaņā ar nomas devēja nomas rēķinā norādītajām nomas priekšmeta/u cenām.
 9. Par nomas laika pagarināšanu nomniekam informē SIA „Trauku serviss”  darba dienās līdz plkst. 17:00, sestdienā līdz plkst. 14:00.
 10. Ja nomnieks pagarina Nomas līgumā noteikto nomas priekšmetu atgriešanas termiņu vai neatgriež nomas priekšmetu/s, nomnieks papildus maksā nomas maksu par katru kavējuma dienu 100% apmērā no nomas maksas summas.
 11. Transporta pakalpojumu izmaksas  savstarpēji vienojoties.
 12. Gadījumā, ja klients periodiski kavē nomas rēķina apmaksu, turpmākie pasūtījumi tiek pieņemti saņemot 100% priekšapmaksu.

 

Citi raksti

Darba laiks

  Trauku Serviss darba laiks:    DARBA LAIKA IZMAIŅAS!!! Pirmdienās 9:00 - 17:00 Otrdienās    9:00 -...

lasīt tālāk

Par mums

    Trauku Serviss ir trauku un inventāra noma svinībām un banketiem, esam daudzus gadus iecienīts pakalpojums starp lielākajiem banketu...

lasīt tālāk

Trauku nomas noteikumi

SIA „Trauku serviss” TRAUKU NOMAS NOTEIKUMI               Šie noteikumi nosaka kārtību...

lasīt tālāk

© 2018 SIA TRAUKU SERVISS. Bilžu un informācijas pārpublicēšanai komerciālos nolūkos atsauce obligāta